Miks annetada?

Eesti Skautide Ühing pakub eakohast arendavat tegevust Eesti noortele vanuses 6-26. Korraldame selleks igal aastal erinevaid laagreid ja koolitusi, kus noored saavad aktiiviselt osaleda mitmetes tegevustes. Lisaks toimuvad regulaarsed skaudikoondused, kus täiskasvanu juhendamisel õpitakse erinevaid eluks vajaminevaid oskusi. Õppimine toimub alati läbi tegevuse ja mängu noore vanust ning huve silmas pidades.

Kõiki ESÜ tegevusi viivad ellu vabatahtlikud skaudijuhid, kes annavad selleks panuse oma põhitöö ja/või pere kõrvalt. Oleme mittetulundusühing ning vajame oma tegevuse läbiviimiseks toetust, et hoida oma ürituste ja tegevuste hinnad võimalikult tasukohased (või pakkuda tegevust tasuta), et üksi noor ei peaks jääma skautlikust tegevusest kõrvale pelgalt majanduslikel põhjustel.

Kuhu anneteda?

Kui on soov toetada Eesti Skautide Ühingu tegevust, on võimalik teha selleks rahaline annetus Eesti Skautide Ühingu pangakontole: EE581010022049447003 (Pangakood: 401, SWIFT kood: EEUHEE2X).

(NB! Tea, et annetust tehes on Sul võimalik tuludeklaratsiooni esitades tagasi saada annetuselt tulumaks. Seda võimalust kasutada soovides palun märgi selgitusse kohe oma isikukood.)

Kui soovid, et Sinu tehtud annetust kasutatakse mõnel kindlal eesmärgil, siis kirjuta sellest meile ülekande selgitusse või saada e-kiri aadressil info@skaut.ee.

Kindlustunne

Eesti Skautide Ühing on liitunud annetuste kogumise hea tavaga. Kogutud annetusi kasutame kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt.

Heast tavast saad lähemalt lugeda siit.

 
annetused.txt · Viimati muutnud: 2014/10/07 15:37 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed