Eesti Skautide Ühingul on loodud mitmeid erineva funktsiooniga postiloendeid ning siinkohal toome välja põhiliste postiloendite kirjeldused.

Mis asi on postiloend?

Postiloend (ingl.k mailing list) on e-posti aadresside nimekiri. Igal postiloendil on määratud üks e-posti aadress, millele kirja tohivad saata ainult loendis olevad isikud. Kõiki sellele aadressile saadetud kirju saavad kätte kõik kes on liitunud postiloendiga.

Milleks see on?

Mugavuse jaoks, väga tihti on vaja saata e-kiri suurele rühmale. Postiloend on lahenduseks - piisab saata postiloendi aadressile kiri ja kõik ongi selle kirja kätte saanud.

Infolist

ESÜ saadab ürituste info ja muud sarnased uudised ainult infolisti. Infolist on avalik, liituda võivad kõik huvilised igas vanuses ja selleks ei pea olema ESÜ liige. Infolisti liidedakse ka lapsevanemad, kes on lapse registreerimislehel selle kohast soovi avaldanud. Infolisti võib saata ka piirkondlike ürituste/tegevuste infot.

Infolisti kirja saates kirjuta aadressiks infolist@skaut.ee.

Listiga liitumiseks või lahkumiseks saada kiri assistent@skaut.ee või info@skaut.ee

Juhtide list

Endise tegevjuhtide postiloendi asemel on loodud uus juhtide postiloend: juhid@skaut.ee. Postiloendi liikmeteks saavad olla kõik täiskasvanud liikmed, kes on tasunud oma liikmemaksu käesoleval või eelmisel tegevusaastal.

Üksuse juhi nõusolekul/soovil võib lisada postiloendisse ka teisi aktiivseid ESÜ liikmeid. Postiloendi eesmärgiks on jagada organisatsioonisisest informatsiooni (nt üldkogu materjal, nõupäevade protokoll). Uudised, muu üldine info, arvamusavaldused ja arutelu sellesse listi ei tule, selleks on loodud uus info- ja arutelulist.

Vabatahtlike list

Eesti Skautide Ühing moodustas vabatahtlikele mõeldud postiloendi, kes ei ole küll ESÜ liikmeid, kuid on andnud oma nõusoleku vabatahtliku tegevusena skautlusesse panustada. (Näiteks ühekordse heateona). Vabatahtlike listi saadame informatsiooni nende tegevuste kohta, kuhu otsime vabatahtlike abi.

Listiga liitumiseks või listist lahkumiseks saada kiri assistent@skaut.ee või info@skaut.ee

Skaudijuhile:

Selleks, et abivajajad ja võimalikud aitajad omavahel kokku viia, on meil vaja sinu abi. Kui planeerid mõnda skautlikku üritust (oma üksusele või ESÜle) või vajad lisajõudu oma üksuse tegevuses, mõtle läbi, millist abi sul vaja läheb. Koosta selle kohta kuulutus ning edasta see assistent@skaut.ee.

Julge küsida abi ning anna ka teistele vabatahtlikele võimalus skautlikul moel meie tegemistega tutvuda.

Abistada soovijale: Kui soovid skautluses vabatahtlikuna kaasa lüüa ja oled nõus, et hakkame postiloendi vahendusel sulle kirju saatma, anna endast teada assistent@skaut.ee. Postiloendiga liitumine ei kohusta sind mitte millekski. Sul on endal võimalus ise valida, millal ja kuidas oma abikätt pakud. Kui soovid aga postiloendist lahkuda, saada vastav teade samale aadressile.

 
asjaajamine/esue_postiloendid.txt · Viimati muutnud: 2013/07/04 13:56 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed