ESÜ peab oma liikmete üle igal aastast arvestust.

Alaealised liikmed

Avaldust on võimalik täita otse arvutis ning liikmeks astumise avalduse allkirjastab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja. Liikmeks astumise avaldus on ühekordne ning rohkem seda täitma ei pea. Kui isik oli ESÜ liige ka enne 01.10.2012 ning on ka käesoleval hetkel alaealine, ei pea ta täitma liikmeks astumise avaldust.

Lae alla Liikmeks astumise avaldus noorele

Dokumenti on võimalik täita arvutis, allkirjastada digitaalselt ID-kaardiga ning saata ESÜ büroosse aadressil info@skaut.ee. Samuti võib dokumenti täita paberil ja allkirjasta ning saata ESÜ postiaadressile „Eesti Skautide Ühing, PK 260 Tallinn 10503“.

Täiskasvanud liikmed

Alates 01.10.2012 läks ESÜ üle uuele registreerimissüsteemile ning suurim muudatus puudutab täiskasvanuid ESÜ liikmeid. ESÜ sõlmib kõigi oma täiskasvanud vabatahtlikega, kes viivad läbi skautlikku tegevust, vabatahtliku tegevuse lepingu. Toetajaliikme liikmemaksu suurus algab alates 10. eurost.

Uued liikmed

Lae alla Liikmeks astumise avaldus täiskasvanule

Täida arvutis, allkirjasta ID-kaardiga ning saada aadressile info@skaut.ee. Kui soovid avalduse allkirjastada paberil, siis prindi avaldus välja ja saada allkirjastatult postiga aadressile: Eesti Skautide Ühing PK 260, Tallinn 10503.

Olemasolevad ESÜ liikmed

Kui sa olid ametlikult ESÜ liige enne 01.10.2012 ning täitnud ära personaalse ESÜ registreerimislehe ajavahemikul 01.10.2008-30.09.2012, siis piisab kui sõlmid Vabatahtliku tegevuse lepingu.

Vabatahtliku leping on täiskasvanud liikmel eelduseks ESÜ liikmeks olemisel ning sellega on seotud osalemine üritustel.

Allkirjastamine ID kaardiga

Lae alla Vabatahtliku tegevuse leping. Täida, allkirjasta ID kaardiga ning saada info@skaut.ee.

Tähtajaline leping

Lae alla Tähtajaline vabatahtliku tegevuse leping. Täida, allkirjasta ning saada info@skaut.ee.

Lepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimine digitaalselt

Lepingut on võimalik allkirjastada digitaalselt ID-kaardiga ning selleks on eeltäidetud allkirja lahter „Allkirjastatud digitaalselt“. Pärast allkirja andmist saada dokument aadressil info@skaut.ee, kes omakorda allkirjastab lepingu ja saadab selle sulle tagasi.

Lepingu sõlmimine paberil

Juhul, kui sul ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, siis kustuta “/allkirjastatud digitaalselt/“ sõnapaar ära ja prindi dokument kahes eksemplaris välja. Allkirjasta mõlemad dokumendid ning need ESÜ postiaadressile „Eesti Skautide Ühing, PK. 260 Tallinn 10503“. Seejärel allkirjastab ESÜ esindaja dokumendi ning saadab selle lepingus märgitud aadressile tagasi.

Korduma kippuvad küsimused

  • Ma ei tea, mis asi on infolist, arutelulist, juhtide list või vabatahtlike list. Kus kohast selle kohta infot saab? Kirjeldust ja kasutusõpetust ESÜ postiloendite kohta saab lugeda ESÜ käsiraamatust postiloendite peatükist.
  • Kui suur on liikmemaks? Infot liikmemaksude kohta saab lugeda siit.
  • Miks on vajalik lepingu sõlmimine? Meile kui noorteorganisatsioonile on väga oluline, et noorte turvalisus meie tegemistes on tagatud. Kehtiva seadusandluse järgi on asutustel, kes tegelevad laste ja noortega, kohustus kontrollida täiskasvanud isikute tausta karistusregistrist. See kontroll välistab võimaluse, et laste ja noortega töötab isik, kellele on seatud kohtu poolt piirangud. Kuna seadusandlikul tasandil ei ole reguleeritud vabatahtlike tegutsemine noorteorganisatsioonides, siis varasemalt küsisime oma liikmetelt väljavõtet karistusregistist. Nüüd, Vabatahtliku tegevuse lepingu sõlmimisel ei ole vaja vabatahtlikul karistusregistri väljavõtet ESÜle esitada, sest ESÜl on võimalik ise vastav päring teha. See muudab asjaajamise vabatahtlikule lihtsamaks.
  • Kas see on tööleping? Ei, vabatahtliku tegevuse leping ei ole tööleping ega allu tööseadusandlusele. Oma olemuselt on vabatahtliku tegevuse leping käsundusleping ehk võlaõiguslik leping.
  • Kas ma pean igal tegevusaastal sõlmima uue lepingu? Ei pea. Lepingu sõlmine on ühekordne ja ta on tähtajatu leping.
  • Kas ma olen nüüd kohsutatud iga nädal viima läbi skaudikoondusi ja korraldama skaudiüritusi? Mis saab minu enda vabast ajast? Sinu jaoks ei muutu midagi. Sa saad ise valida, millises mahus ja kujul oma aega skautlusesse panustada.
  • Mida ma pean tegema tulevikus, kui mul ei ole võimalik skautlikust tegevusest osa võtta sellises mahus kui praegu lepingu sõlmimisel? See on nüüd sinu valik, kas soovid lepingu lõpetada või mitte. Kuna ESÜ võtab aktiivseks liikmeks arvestamisel aluseks ka liikmemaksu tasumist, siis tegelikult ei muutu sinu jaoks peale lepingu sõlmimist midagi - mitte midagi ei juhtu kui oled vahepeal mitteaktiivne liige.
  • Kuhu ma pean pöörduma, kui soovin lepingut lõpetada? Lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult. Selleks saada kiri info@skaut.ee või ESÜ postiaadressil „Eesti Skautide Ühing, PK. 260 Tallinn 10503“.
  • Soovin astuda liikmeks, kuid ma ei tea, mida kirjutada üksuse lahtrisse. Mida teha? Kui sa soovid astuda üksikliikmena ESÜ liikmeks, siis tõmba lahtrisse kriips. Kui käid koondustel või koondusi tegemas, siis oskab üksuse nime öelda sulle ka teine skaudijuht.
  • Olen ESÜ liige ja sain 18-aastaseks. Kas ma pean kohe peale oma sünnipäeva tulema lepingut sõlmima, et olla edasi aktiivne liige? Ei pea. Kui said tegevusaasta jooksul täisealiseks, siis loeme sind aktiivseks liikmeks kuni tegevusaasta lõpuni. Kui oled aga vastutaval kohal (tuled hundude-skautidega vastutava isikuna laagrisse, oled mõnes töögrupis vms), siis ootame, et täidad lepingu ühe kuu jooksul või võtad täidetud lepingu laagrisse kaasa.
 
asjaajamine/esue_registreerimislehed.txt · Viimati muutnud: 2016/02/12 16:22 persoon sirje
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed