See versioon (20/06/11 15:37) on toimetuse poolt heaks kiidetud.

SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE: Salk

Seotud järgunõuded

 • Tõotuse eelne 1. Õpi tundma oma salka/rühma/lipkonda (nimi, hüüd, lipp, traditsioonid, ajalugu, juhid, salga siseelu reeglid).
 • Tõotuse eelne 2. Tea oma salgaliikmete ja skaudijuhi nime ning kontaktandmeid.

Teooria

Salga lipp Salga lipp on salga kõige suurem varandus - salga ühtekuuluvuse ja võitlusvaimu sümbol. Salk kannab oma lippu kõikjal: võistleb ja võidab lipu all, aga võtab ka vastu kaotused ja tõotab lipu juures veel rohkem rühkida ja püüda. Salga lipp on lihtne ja julgete joontega, nagu salk oma tegevuses.

Salga vaim Salga vaimu kujundaja on salga juht ja see vaim karastub seda tugevamaks, mida enam salk viibib laagrites ja matkadel, mida rohkem ta ehitab ja töötab, mida enam tal tuleb vaeva näha ja raskusi ületada. Skautide kodukohtade lähedus ja tihedam kooskäimine on omakorda tegur hea salgavaimu kujunemisel. Heas salgas on kõik liikmed võrdsed. Hoolitse, et Sinu salgas ei oleks nõrku lülisid, mis esimesel pingutamisel katkevad!

Salga traditsioonid Üks salga vaimu tekitaja on ka salga traditsioonid. Koonduste alustamine ja lõpetamine käib heal salgal oma tseremooniaga. Traditsiooniks võib olla ka salga liikmete sünnipäevade tähistamine, iga-kevadine matk/laager vms.

Salga hüüd Heal salgal on hüüd enda tutvustamiseks. Selleks võib olla salga looma häälitsus ühendatud mõne huvitava riimitud lausega. Mida omapärasem ja lühem see on, seda parem. Hüüuga saavutatav mulje oleneb palju selle esitamisest - salk peab hüüdu harjutama. Lisaks salga hüüule võib salgal olla veel erilisi hüüde - võistleja ergutamiseks, kiituse avaldamiseks, söögiaja alustamiseks/ lõpetamiseks jne. Hüüde tuleb aegajalt uuendada, kui vanad „ära kuluvad“.

Salga arengu etapid:

Kujunemisfaas * Salga arengu algstaadium.

 • Salgaliikmed ei tunne üksteist, on ettevaatlikud ja hoiavad distantsi.
 • Õpitakse üksteist tundma, kuid püütakse töötada omaette.
 • Ei samastata ennast teiste salga liikmetega.
 • Tegevus ei ole koordineeritud.
 • Ei toetata üksteist, puudub „meie”-tunne.
 • Salgaliikmed on ettevaatlikud, räägivad vähe, kuid ei kuula ka teisi.
 • Kardetakse vastutust, püütakse probleem kiirustades „kaelast ära saada”.

Konfliktifaas

 • Vaidlused, enesekehtestamine, tülid.
 • Ei kuulata teisi, püütakse ennast näidata.
 • Räägitakse korraga, karjutakse üksteisest üle, ei põhjendata oma seisukohta, ollakse emotsionaalsed.
 • Süüdistatakse, solvutakse.

Kohanemisfaas

 • Selles faasis püütakse üksteisega hakkama saada, eelistatakse enam koos töötamist ja probleemide lahendamist kui üksi tegutsemist.
 • Kulutatakse palju aega salga normide välja töötamisele ning salga käitumise tundma õppimisele.
 • Suhted on sõbralikud ja sallivad, usaldatakse üksteist.
 • Püütakse üksteist kaitsta ja toetada – üks kõigi ja kõik ühe eest.

Koostööfaas

 • Salgal on konkreetsed eesmärgid ja teatakse täpselt, mida igaühelt oodata võib.
 • Täiendatakse üksteist, paindlikult täidetakse eri rolle.
 • Koordineeritakse tegevust, igaüks abistab teisi.
 • Salga eesmärgi saavutamine on muutunud olulisemaks kui salgaliikmete isiklike eesmärkide saavutamine. „Meie”-tunne on tugev. Ollakse loovad ja edukad.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Raamat Jämesääre jäljed.

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/1.1.txt · Viimati muutnud: 2011/06/20 15:37 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed