Olemas on uuem heakskiidetud versioon.DiffSee versioon (31/03/11 14:20) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

See on dokumendi vana versioon!


SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE: Eesti Skautide Ühingu struktuur

Seotud järgunõuded

  • III järk p 2. Tea oma piirkondliku üksuse struktuuri.
  • III järk p 3. / Koondjärk p 4. Tea oma piirkondliku üksuse skaudijuhte (nimi, kontakt jne) ning nende senist skautlikku tegevust.
  • II järk p 6. / Koondjärk p 3. Tea ESÜ struktuuri ja oma üksuse paiknemist selles.
  • III järk p 5. Tea ESÜ peaskaudi ja peavanema nime.
  • I järk p 8. Tea ESÜ peastaabi liikmeid (nimi, kontakt) ja nende vastutusala.
  • I järk p 5. Tutvu ESÜ põhikirja ning erijuhenditega.
  • II järk p 7. Tea, kuidas moodustatakse ja juhitakse salka/rühma ning kuidas valitakse juhid.
  • I järk p 6. Tea, kuidas moodustatakse ja juhitakse lipkonda/malevat ning kuidas valitakse juhid.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

Lae alla

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/1.2.1301570453.txt.gz · Viimati muutnud: 2011/03/31 14:20 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed