Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

ptk:1.2 [2011/03/31 14:20]
kristi
ptk:1.2 [2013/01/18 23:26] (Hetkel kehtiv)
ott Toimetaja poolt kinnitatud
Rida 12: Rida 12:
====Teooria==== ====Teooria====
-Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab "õiged vastused". 
-====Ressursid /vihjed abimaterjalidele==== + ESÜ struktuur on kirjeldatud ESÜ  [[http://www.skaut.ee/?jutt=10159|põhikirjas]] ja {{:asjaajamine:erijuhendid:esy_liikmeskonna_erijuhend2011.pdf|liikmeskonna erijuhendis}}.
- (raamatud, interneti lehed jms.)+
-====Meetodid==== + ESÜ üksus on skautide, hundude, vanemskautide, rändurite või vanade skautide grupp, 
- Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu...+mis kuulub vastavasse piirkondlikusse üksusesse ja piirkondlik üksus ühe maakonna või 
 +kokkuleppeliselt mitme naabermaakonna või väiksema regiooni üksuste kogum või üksik 
 +üksus, mis kuulub otse ESÜ koosseisu.
-====Töölehed==== +ESÜ liikmeteks on: 
-Lae alla+  *hundud - 6-10-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud hundulubaduse; 
 +  *skaudid - 11-14-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud skauditõotuse; 
 +  *vanemskaudid – 15-17-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse; 
 +  *rändurid – 18 - 26-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse; 
 +  *vabatahtlikud - täisealised liikmed, kes tegutsevad skaudijuhtidena, töögruppide liikmetena, ürituste korraldamisel või muul moel ESÜ eesmärkide täitmisel. 
 +  * 
 +  * 
 +ESÜ liikmed moodustavad järgnevaid üksusi: 
 +  *hundupesa – 5-9 hundut; 
 +  *hundukari – 2-4 hundupesa; 
 +  *skaudisalk – 5-9 skauti; 
 +  *skaudirühm – 2-4 skaudisalka; 
 +  *vanemskaudi salk – vähemalt 5 vanemskauti; 
 +  *vanemskaudi rühm – 2-4 vanemskaudi salka; 
 +  *rändurite klubi – vähemalt 5 rändurit;
 +  *lipkond – allüksuste ühendus kuhu kuulub vähemalt 1 hundukari ja üks skaudirühm ning lisaks vähemalt üks kas vanemskautide või rändurite allüksus.
 +  *Skautmasterite Kogu – moodustavad kõik skaudijuhid, kellele on omistatud skautmasteri või
 +nooremskautmasteri nimetus. Skautmasterite kogu kuulub iseseisva struktuuriüksusena
 +ESÜ juurde, tegutsedes oma kodukorra alusel, mis kinnitatakse üldkogu poolt.
 +  *malev – suurim piirkondlik üksus, kuhu koonduvad ühe maakonna või kokkuleppeliselt
 +mitme naabermaakonna üksused.
-====Õpetus läbi mängu==== +Iga allüksus valib omale endi liikmete seast juhi (salgajuht, lipkonna juht). Hea tava on valida üksuse juht regulaarselt uuesti.  
- Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum "mäng:"([[wiki:syntax|Vt kasutusjuhendst]])+Lisaks noorteseast valitud juhile peab iga allüksusega olema seotud vähemalt kaks täisealist skaudijuhti.
- nt: [[mäng:KIMi mäng]]+====Ressursid /vihjed abimaterjalidele==== 
 + *[[http://www.skaut.ee/?jutt=10159|ESÜ põhikiri]] 
 +  *{{:asjaajamine:erijuhendid:esy_liikmeskonna_erijuhend2011.pdf|Liikmeskonna erijuhend}} (ainult sisseloginud kasutajatele) 
 +   
 +====Meetodid==== 
 + Kõige paremini jääb see teema skaudile külge "töö käigus", kui skaut saab ise oma üksuse juhte valida ja puutub nendega pidevalt kokku.
 +====Töölehed====
 +-
 +====Õpetus läbi mängu====
 +-
====Meisterdamise ülesandeid==== ====Meisterdamise ülesandeid====
- Teemakohane käeline tegevus.+-
 
ptk/1.2.txt · Viimati muutnud: 2013/01/18 23:26 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed