See versioon (28/03/11 15:07) on toimetuse poolt heaks kiidetud.

SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE: Maailmaskautlus

Seotud järgunõuded

 • III järk p 4. / Koondjärk p 5. Tea, mida tähendavad lühendid WOSM ja WAGGGS, millal need organisatsioonid loodi ning mis aastast on ESÜ WOSMi liige.
 • I järk p 7. Tea, kus asub WOSMi peakorter (riik, linn). Loetle skautluse regioonid maailmas ja näita need kaardil. Tea, kus asub iga skautluse regiooni peakorter. Tea WOSMi peasekretäri nime.

Teooria

WOSM

Skautide maailmaorganisatsiooni nimi inglise keeles on World Organization of the Scout Movemet ehk lühidalt WOSM.

WOSM loodi 1922. aastal ja üks asutajaliikmetest oli Eesti Skautide Malev (ESM). 1947. aastal peatati ESM kuuluvus WOSMi ja 1996 aastal võeti Eesti Skautide Ühing WOSMi liikmeks. Kui mõnes riigis on mitu skautide organisatsiooni, siis saab igast riigist ainult üks organisatsioon kuuluda WOSMi. WOSMil on üle 28 miljoni liikme 160 eri riigis.

WOSMi peakorter asub Genfis, Šveitsis.

World Organization of the Scout Movement: Rue du Pré-Jérôme 5 PO Box 91 CH-1211 Geneva 4 Plainpalais Switzerland

Tel.: (+41) 22 705 10 10 Fax.: (+41) 22 705 10 20

worldbureau@scout.org

Regioonid

WOSM on jaotatud kuude regiooni. Regiooni nime taga on kirjas, kus asub nende peakontor.

 • Aafrika - Nairobi, Keenia
 • Aasia ja Vaikne Ookean - Manila, Filipiinid
 • Ameerika - Santiago, Tšiili
 • Araabia - Kairo, Egiptus
 • Euraasia - Jalta, Ukraina; Moskva, Venemaa
 • Euroopa - Genf, Šveits

Ajalugu

Rahvusvaheline skaudibüroo loodi 1920. aastal Inglismaal Londonis, kust ta kolis 1959. aastal Kanadasse Ottawa linna. Praeguses asukohas, Šveitsis Genfis, on büroo asunud 1968. aastast.

Ülesanded

WOSMi büroo täidab järgmisi põhiülesandeid:

 • Ta aitab maailma ja piirkondliku komiteede ning nende allasutuste ülesandeid täita, mis hõlmab ka ettevalmistusi vajalike otsuste elluviimiseks ning suhtlemist erinevate asutustega.
 • Aitab edendada skautlust kogu maailmas.
 • Suhtleb iga riigi skaudiorganisatsiooniga, et aidata edendada skautlust nende riigis.
 • Püüab edendada skautlust nendes riikides, kus seda pole veel olemas.
 • Aitab korraldada suursündmusi nagu näiteks maailmajamboreed.
 • Suhtleb teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes tegelevad noortega või noorte heaks.

Maailmakonverents Maailmakonverents on WOSMi üldkogu, kuhu tulevad kokku kõikide WOSMi liikmesriikide esindajad. Konverents toimub iga kolme aasta järel. Viimane maailmakonverents toimus 2011. aastal Brasiilias, millest võtsid osa ESÜ peaskaut ja välissuhete juht.

Maailmakomitee

Maailmakomitee on WOSMi täitevorgan, kes vastutab maailmakonverentsil vastu võetud otsuste täideviimise eest. Komitee koosneb järgmiselt.

Valitud liikmed

12 liiget, iga üks eri riigist, valitakse salajasel hääletusel ametisse kuueks aastaks. 2008. aastal otsustati Maailmakonverentsil, et alates 2011. aastat valitakse liikmed kolmeks aastaks ametisse, kuid neid võib uuesti teiseks ametiajaks tagasi valida.

Ex offico ehk ametipõhiselt komitee liikmed

 • Iga piirkondliku komitee esimees või aseesimees
 • WOSMi peasekretär
 • WOSMi majandusjuht, kelle on määranud ametisse maailmakomitee
 • World Scout Foundation (Maailma skautluse sihtasutus) juhatuse liige

Komitee tuleb kokku tavaliselt kaks korda aastas, enamasti Šveitsis. Juhtkomitee, mis koosneb esimehest, kahest aseesimehest ja peasekretärist kohtuvad vastavalt vajadusele.

Vaata, kes kuuluvad Maailmakomiteesse

Peasekretär

Peasekretäri kinnitab ametisse maailmakomitee, kuhu ta kuulub oma ametipõhiselt. Ta on WOSMi tegevjuht, kes korraldab maailma skautluse büroo tööd. Ta edendab ja kaitseb skaudiliikumise huve. Luc Panissod (sündinud 1949) kinnitati ametisse 2009. aasta märtsis. Selles ametis juhib ta organisatsiooni, kuhu kuulub üle 28 miljoni liikme 160 eri riigis.

WAGGGS

Gaidide maailmaorganisatsiooni inglise keelne nimi on World Association of Girl Guides and Girl Scouts ehk lühidalt WAGGGS.

WAGGGS loodi 1928. aastal Ungaris. Eesti oli üks WAGGGSi asutajaliige.

WAGGGSil on liikmeid umbes 10 miljonit 145 eri riigist.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

Internet

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/1.4.txt · Viimati muutnud: 2011/03/28 15:07 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed