Olemas on uuem heakskiidetud versioon.DiffSee versioon (15/01/13 00:24) on toimetuse poolt heaks kiidetud.Olemas on varasem heakskiidetud versioon.Diff

See on dokumendi vana versioon!


SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE: Skautlikud traditsioonid

Seotud järgunõuded

  • Tõotuse eelne 4. Tea skauditõotust, -seadusi ja hüüdlauset.
  • Tõotuse eelne 5. Tea skaudiliilia tähendust ning märkide paigutust skaudivormil.
  • Tõotuse eelne 6. Tervita skauditervitusega ja selgita selle tähendust.
  • Tõotuse eelne 7. Tea peast Eesti skautide hümni.
  • Tõotuse eelne 9. Tee igal päeval vähemalt üks heategu ja räägi mõnest heateost salgakoondusel.
  • III järk p 6. / Koondjärk p 6. Tea vähemalt nelja skautlikku tähtpäeva ja nende tähendust.

Teooria

Skauditõotus

Tõotan pühalikult püüda teha parimat, et austada Jumalat, täita kohustust Eesti, minu Isamaa ees, aidata kaasinimest ja järgida skaudiseadusi.

Tavad

Skautlikud tähtpäevad

Traditsioonilised laagrid

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

Lae alla Eesti skautide hümn Eestimaa, mu isamaa

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/1.6.1358202285.txt.gz · Viimati muutnud: 2013/01/15 00:24 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed