See versioon (16/01/11 23:19) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

SKAUDID ÜHISKONNAS: Eesti Vabariigi struktuurid

Seotud järgunõuded

  • III järk p 8. / Koondjärk p 8. Nimeta EV president ja peaminister. Tea, milliste riikidega on Eestil ühine piir ning mis on nende pealinnad.
  • Koondjärk p 9. Nimeta EV president ja peaminister, kohalik vallavanem/linnapea ja maavanem. Tea nende peamisi ülesandeid.
  • II järk p 15. / Koondjärk p 13. Tea, mitu ministeeriumi ja mitu ministrit on Eestis, ning nimeta vähemalt viis ametis olevat ministrit.
  • I järk p 10. Nimeta Eesti erinevad võimutasandid. Loetle tähtsamad riiklikud institutsioonid, räägi nendest.
  • II järk p 10. Tea kõiki Eesti maakondi ja maakonnakeskuseid ning näita nende asukohta kaardil.
  • I järk p 12. Räägi, mis on EL, NATO ja ÜRO. Tea, kui palju on neis liikmesriike ja nimeta mõned.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/2.2.txt · Viimati muutnud: 2011/01/16 23:19 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed