Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

ptk:2.2 [2011/01/16 23:19] (Hetkel kehtiv)
ott tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +===== SKAUDID ÜHISKONNAS: Eesti Vabariigi struktuurid=====
 +====Seotud järgunõuded====
 +  *III järk p 8. / Koondjärk p 8. Nimeta EV president ja peaminister. Tea, milliste riikidega on Eestil ühine piir ning mis on nende pealinnad.
 +  *Koondjärk p 9. Nimeta EV president ja peaminister, kohalik vallavanem/linnapea ja maavanem. Tea nende peamisi ülesandeid.
 +  *II järk p 15. / Koondjärk p 13. Tea, mitu ministeeriumi ja mitu ministrit on Eestis, ning nimeta vähemalt viis ametis olevat ministrit.  
 +  *I järk p 10. Nimeta Eesti erinevad võimutasandid. Loetle tähtsamad riiklikud institutsioonid, räägi nendest.
 +  *II järk p 10. Tea kõiki Eesti maakondi ja maakonnakeskuseid ning näita nende asukohta kaardil.
 +  *I järk p 12. Räägi, mis on EL, NATO ja ÜRO. Tea, kui palju on neis liikmesriike ja nimeta mõned.
 +
 +====Teooria====
 +Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab "õiged vastused".
 +
 +====Ressursid /vihjed abimaterjalidele====
 + (raamatud, interneti lehed jms.)
 +
 +====Meetodid====
 + Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu...
 +
 +====Töölehed====
 +PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.
 +
 +====Õpetus läbi mängu====
 + Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum "mäng:"([[wiki:syntax|Vt kasutusjuhendst]])
 +
 + nt: [[mäng:KIMi mäng]]
 +
 +====Meisterdamise ülesandeid====
 + Teemakohane käeline tegevus.
 
ptk/2.2.txt · Viimati muutnud: 2011/01/16 23:19 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed