See versioon (26/03/11 15:55) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

SKAUDID ÜHISKONNAS: Rahvakombed ja -traditsioonid

Seotud järgunõuded

  • III järk p 15. Nimeta ja seleta lahti seitse eesti vanasõna ja räägi rahvalikest pööripäevade tähistamise traditsioonidest.
  • II järk p 19. / Koondjärk p 16. Räägi viiest rahvakalendri tähtpäevast (v.a pööripäevad).
  • III järk p 16. Jutusta salgale/rühmale üks rahvamuistend.
  • III järk p 17. Valmista salgaga rahvuslik toit.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/2.8.txt · Viimati muutnud: 2011/03/26 15:55 persoon markus
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed