See versioon (20/06/11 15:49) on toimetuse poolt heaks kiidetud.

SKAUDID VÄLITEGEVUSES: Esmaabi

Seotud järgunõuded

 • III järk p 33. Seleta salgakaaslastele ja näita, kuidas pindu välja võtta, kuidas anda esmaabi kerge lõikehaava, hõõrumise, ninaverejooksu, põletuse ja külmetuse korral. Näita, kuidas kanda kannatanut kanderaamiga ja ilma.
 • II järk p 36. / Koondjärk p 27. Seleta ja näita, kuidas puru silmast eemaldada ja kuidas anda esmaabi arteriaalse ning venoosse verejooksu, luumurru, teadvuse kaotuse, rästiku hammustuse, putuka hammustuse/nõelamise, elektrilöögi ja mürgistuse korral. Koosta isiklik esmaabivahendite nimekiri.
 • I järk p 25. Seleta, kuidas anda esmaabi hulgitraumade ja allergilise reaktsiooni korral ning tunne lihtsamaid elustamisvõtteid. Koosta nädalase laagri jaoks salga esmaabivahendite nimekiri.
 • I järk p 26. Räägi, kuidas hoiduda suguhaigustest ja soovimatust rasestumisest.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Rollimäng: Osalejad jaotatakse kolmesteks-neljasteks gruppideks. Igal grupi liikmel on oma roll - kannatanu, esmaabi andja(d), päästetöötaja (telefoni otsas).

a) esimest korda esmaabi õppimine - igalühel on kätte antud paber stsenaariumiga (Nt.: Kannatanu: Roller sõitis sulle otsa. Oled pikali maas ja pea valutab ning on verine. Sina seda aga ei näe ja imestad, et miks sa püsti ei suuda/ või tõusta. Esmaabi andja: Küsi kannatanult:

 • Mummuga nimekiriMis juhtus
 • Kas tal valutab kuskilt
 • Selgita talle olukorda (nii, et ta paanikasse ei satuks)
 • Kutsu talle kiirabi
 • Ära lase kannatanul liikuda/ tõusta

Kutsu abi, kui:

 • on kannatanuid,
 • on sõiduki süttimise oht,
 • inimesed on sõidukisse kinni jäänud,
 • bensiin, kütus või õli on maha jooksnud.

Enne kui teatad 112-le, selgita välja

 • Mis on juhtunud?
 • Kus juhtus (linnas, asulas, maanteel)?
 • Kui suudad, tee kindlaks, kas kannatanu on teadvusel?
 • Kas inimeste elu on ohus

Päästetöötaja: Küsi helistajalt:

 • Kus õnnetus juhtus
 • Kas kellegi elu on ohus
 • Kas kannatanuid on üks või mitu? Kas kannatanu on täiskasvanu või laps?
 • Kas sõiduk on süttinud või võib süttida
 • Kas inimesed on sõidukisse jäänud
 • Kas bensiin, kütus või oli on maha jooksnud
 • Õnnetuskoha võimalikult täpne kirjeldus (piirkond, tänav, korrus, eramaja, uksekood)
 • Helistaja nimi ja telefoninumber

b) esmaabi korduvõppimine/ meelde tuletamine - ainult kannatanule ja päästetöötajale on antud leht stsenaariumiga/küsimustega. Esmaabi andja peab teadma peast kuidas käituda.)

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/3.10.txt · Viimati muutnud: 2011/06/20 15:49 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed