See versioon (16/01/11 23:50) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

ELUTARKUSED JA PRAKTILISED OSKUSED: Looduskeskkond ja selle hoidmine

Seotud järgunõuded

  • III järk p 39. / Koondjärk p 32.Räägi, kuidas hoida loodust ning kuidas käituda vastavalt matkal ja laagris. Tea, mida teha seal tekkinud jäätmetega.
  • II järk p 23. Räägi prügisorteerimise korrast ja käitu vastavalt kodus ja laagris.
  • II järk p 24. Koguge salgaga oma kodudest kokku ohtlikke jäätmeid (patareid, aegunud ravimid jms) ning viige need koos kogumispunkti.
  • II järk p 41. Räägi ühest kohaliku piirkonna keskkonnaprobleemist. Arutle, kuidas seda lahendada/leevendada.
  • I järk p 31. Räägi ühest globaalsest keskkonnaprobleemist. Arutle, kuidas seda lahendada/leevendada.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/4.1.txt · Viimati muutnud: 2011/01/16 23:50 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed