See versioon (17/01/11 00:00) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

ELUTARKUSED JA PRAKTILISED OSKUSED: Taimede tundmine

Seotud järgunõuded

  • III järk p 53. Määra järgnevaist kodumaistest taimedest viis liiki: puud või põõsad, rohttaimed, ravimtaimed, mürgised taimed, söögiseened ja kolme liiki mürgised seened.
  • II järk p 49. / Koondjärk p 39. Määra järgnevaist kodumaistest taimedest kaheksa liiki: puud või põõsad, rohttaimed, ravimtaimed, mürgised taimed, söögiseened ja viis mürgist seent.
  • I järk p 39. Määra järgnevaist kodumaistest taimedest kümme liiki: puud või põõsad, rohttaimed, ravimtaimed, mürgised taimed, viis söögiseent ja viis mürgist seent.
  • I järk p 41. Tea vähemalt kümmet ravimtaime ja räägi, millal neid kasutada.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/4.11.txt · Viimati muutnud: 2011/01/17 00:00 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed