See versioon (16/01/11 23:53) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

ELUTARKUSED JA PRAKTILISED OSKUSED: Laulud ja mängud

Seotud järgunõuded

  • III järk p 26. Esita üksi või koos kaaslastega üks lõkkenali.
  • II järk p 27. / Koondjärk p 20. Aita piirkondliku üksuse laagris läbi viia mõnd tegevust (lõkkeõhtu, matkamäng, tutvumismäng vms).
  • III järk p 46. Oska salgaga koos laulda kolme lõkkelaulu ja mängida ühte laulumängu. Mõelge salgaga välja üks hüüd.
  • II järk p 45. / Koondjärk p 35. Tea peast vähemalt viit skautlikku lõkkelaulu. Õpeta salgaliikmetele üks laulumäng. Mõtle välja kaks hüüdu.
  • II järk p 27. Aita piirkondliku üksuse laagris läbi viia mõnd tegevust (lõkkeõhtu, matkamäng, tutvumismäng vms).
  • I järk p 35. Tea peast vähemalt kaheksat skautlikku lõkkelaulu. Mõtle välja viis hüüdu.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/4.3.txt · Viimati muutnud: 2011/01/16 23:53 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed