See versioon (16/01/11 23:54) on pooleli või sisaldab toimetuse poolt üle vaatamata muudatusi.

ELUTARKUSED JA PRAKTILISED OSKUSED: Käitumine õnnetusjuhtumi puhul

Seotud järgunõuded

  • III järk p 41. Tea, kuidas ja millal kasutada hädaabitelefonide numbreid ja kuidas teavitada õnnetusest.
  • III järk p 42. Tea, kuidas käituda tulekahju, liiklusõnnetuse, elektrikatkestuse, katkise veetoru jms korral.

Teooria

Põhjalik teemat tutvustav informatsioon juhile. See osa põhjendab nõuete vajadust programmis ning annab „õiged vastused“.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

(raamatud, interneti lehed jms.)

Meetodid

Kuidas on parim viis antud teemat edasi anda. Variante võib olla mitu…

Töölehed

PDF formaadis, abiks juhile õppematerjali edastamiseks – joonised, kaardid jne.

Õpetus läbi mängu

Teemaga seotud mängud laulud ja muud ülesanded. Lisa Mängude lingi sisse alati nimeruum „mäng:“(Vt kasutusjuhendst)

nt: KIMi mäng

Meisterdamise ülesandeid

Teemakohane käeline tegevus.

 
ptk/4.4.txt · Viimati muutnud: 2011/01/16 23:54 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed