Skautlik meetod

Kogu tegevuse läbiviimiseks kasutatakse skautliku kasvatussüsteemi meetodit

Kogu skautlik tegevus tugineb skaudiseadustele ja –tõotusele.

Õppimine läbi tegevuse. Tegevuses ja mängudes osalevad noored omandavad oskusi ja kogemusi neile sobivaimas keskkonnas ─ omavanuste kaaslaste keskel. Samas on mäng ka kasvatusvahend, mille abil noored õpivad mõistma reegleid ja nende järgi käituma, sest on ju harjumus täita reegleid aluseks seaduskuuleka kodaniku kasvamisel.

Tegevus toimub enamjaolt looduses. Selle kaudu kasvatame noori loodust tundma ja armastama ning elama keskkonnasäästlikult.

Tegutsetakse väikestes gruppides täiskasvanu suunamisel. Väikestes salkades (5-9 noort) arendatakse meeskonnatööd, juhtimisoskusi ja vastutustunnet, mis on aluseks kodanikujulguse kujunemisel. Samas süvendatakse ka kokkukuuluvustunnet, koostöövalmidust, oskust ise oma tegevust planeerida ja selle juures ka teistega arvestada.

Skautlik noorteprogramm on edenev ─ vanusegrupiti erinev ja sõltuvalt vanusest ning arengutasemest täienev ning noore arengut toetav ja suunav. Suurt tähelepanu pööratakse igaühe individuaalsele arengule. Koos teistega tegutsedes ei süvendata mitte ainult ühtekuuluvustunnet, vaid ka enesevalitsemist, eneseusaldust ja endast lugu pidamist. Samuti õpivad noored teiste ja ka ühiskonna teenimist ning kaasinimese märkamist enda kõrval. Individuaalsust silmas pidades püütakse võimalikult palju rakendada noorte endi algatust.

Täiskasvanute roll on suunata ja toetada noore arengut ning tagada noortele turvaline keskkond tegutsemiseks.

Skautluse sümboolseks raamistikuks skautluse tekkimisel oli loodus ja eesmärgiks õppida, kuidas metsas hakkama saada. Tänapäeval on tegutsemispiirid tunduvalt laienenud ja skaudiks olemine tähendab nii toimetulemist looduses kui ka loovat mõtlemist, entusiasmi, väljakutset iseendale ja suutlikkust omada ühiskonnas aktiivset rolli. Oluline roll on skautluses ka sümboolikal – skaudimärkidel ja -vormil, mis aitavad motiveerida noori end arendama ja aitavad tagada noorte võrdsust.

Lisamaterjale

 
skautlik_meetod.txt · Viimati muutnud: 2012/08/15 00:08 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed