Internetipõhine skaudijuhi käsiraamat

Sissejuhatus

Skaudijuhi käsiraamat on abivahend igale juhile, kes viib läbi skautlikku programmi.

Programmi läbiviimiseks moodustatakse 5-9 noorest (võimalusel üheealistest) salgad. Salkadele toimuvad kord nädalas (erandkorras ka üle nädala) koondused (ehk skaudiringid - kuidas kusagil kutsutakse). Koonduste raames õpetatakse noortele kasutades skautlikke meetodeid järgunõuete punkte.

Koondus koosneb erinevatest osades: avamine (salga traditsioon), õppetund, laulmine, töötund, mäng, lõpetamine (traditsiooniline). Koonduse kava põhi, Aasta programmi põhi.

Käsiraamat on abivahend läbi kogu koonduse – ühe teema käsitlemine toimub terviklikult: teooria, õppemeetodid, mängud ja laulud ning meisterdamise ülesandeid. Materjale võib sisestada iga skaudijuht ja kui leiad, et Sul on antud teemale midagi lisada, siis tee seda julgelt. Samas toimub ka materjalide toimetamine, et jälgida materjalide korrektsust ning kõigile lihtsalt mõistetavust. Aga eks iga juht valib teistele sobinud materjalidest just endale sobivad.

Tuletan juhtidele meelde, et järgunõudeid noortelt õpetades ja neid vastu võttes lähenege igale skaudile personaalselt, lähtudes tema võimetest ja oskustest ning vajadusel võite mõne konkreetse järgunõude sisu muuta, tehes selle seeläbi noorele sooritatavaks.

Sisukord:

1. SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE

2. SKAUDID ÜHISKONNAS

3. SKAUDID VÄLITEGEVUSES

4. ELUTARKUSED JA PRAKTILISED OSKUSED

5. MUUD

Käsiraamatust

Lingid / Kasulik

 
start.txt · Viimati muutnud: 2016/03/12 18:24 persoon sirje
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed