Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

start [2016/03/12 18:22]
sirje
start [2016/03/12 18:24] (Hetkel kehtiv)
sirje
Rida 3: Rida 3:
Skaudijuhi käsiraamat on abivahend igale juhile, kes viib läbi skautlikku programmi. Skaudijuhi käsiraamat on abivahend igale juhile, kes viib läbi skautlikku programmi.
-Programmi läbiviimiseks moodustatakse 5-9 noorest (võimalusel ühe ealistest) salgad. Salkadele toimuvad kord nädalas (erandkorras ka üle nädala) koondused (ehk skaudiringid - kuidas kusagil kutsutakse). Koonduste raames õpetatakse noortele kasutades [[skautlik meetod|skautlikke meetodeid]] järgunõuete punkte.+Programmi läbiviimiseks moodustatakse 5-9 noorest (võimalusel üheealistest) salgad. Salkadele toimuvad kord nädalas (erandkorras ka üle nädala) koondused (ehk skaudiringid - kuidas kusagil kutsutakse). Koonduste raames õpetatakse noortele kasutades [[skautlik meetod|skautlikke meetodeid]] järgunõuete punkte.
-Koondus koosneb erinevatest osades: avamine (salga traditsioon), õppetund, laulmine, töötund, mäng, lõpetamine [[ptk:1.6|(traditsiooniline)]]. {{:koonduse_kava_pohi.doc|Koonduse kava põhi}}, {{:koonduste_aastakava_pohi.doc|aasta programmi põhi}}.+Koondus koosneb erinevatest osades: avamine (salga traditsioon), õppetund, laulmine, töötund, mäng, lõpetamine [[ptk:1.6|(traditsiooniline)]]. {{:koonduse_kava_pohi.doc|Koonduse kava põhi}}, {{:koonduste_aastakava_pohi.doc|Aasta programmi põhi}}.
-Käsiraamat on abivahend läbi kogu koonduse – ühe teema käsitlemine toimub terviklikult: teooria, õppemeetodid, mängud ja laulud ning meisterdamise ülesandeid. Seega on võimalus täiesti käsiraamatu abil koondus läbi viia+Käsiraamat on abivahend läbi kogu koonduse – ühe teema käsitlemine toimub terviklikult: teooria, õppemeetodid, mängud ja laulud ning meisterdamise ülesandeid.  
-Materjale võib sisestada iga skaudijuht ja kui leiad, et Sul on antud teemale midagi lisada siis tee seda julgelt. Samas toimub ka materjalide toimetamine, et jälgida materjalide korrektsust ning kõigile lihtsalt mõistetavust. Aga eks iga juht valib teistele sobinud materjalidest just endale sobivad.+Materjale võib sisestada iga skaudijuht ja kui leiad, et Sul on antud teemale midagi lisada, siis tee seda julgelt. Samas toimub ka materjalide toimetamine, et jälgida materjalide korrektsust ning kõigile lihtsalt mõistetavust. Aga eks iga juht valib teistele sobinud materjalidest just endale sobivad.
Tuletan juhtidele meelde, et järgunõudeid noortelt õpetades ja neid vastu võttes lähenege igale skaudile personaalselt, lähtudes tema võimetest ja oskustest ning vajadusel võite mõne konkreetse järgunõude sisu muuta, tehes selle seeläbi noorele sooritatavaks. Tuletan juhtidele meelde, et järgunõudeid noortelt õpetades ja neid vastu võttes lähenege igale skaudile personaalselt, lähtudes tema võimetest ja oskustest ning vajadusel võite mõne konkreetse järgunõude sisu muuta, tehes selle seeläbi noorele sooritatavaks.
 
start.txt · Viimati muutnud: 2016/03/12 18:24 persoon sirje
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed