Soovitused teleintervjuuks

Kõik, kes me ise oleme skaudid teame, mis on skautlus. Kui aga keegi väljastpoolt küsib, mis on skautlus või kes on skaudid ja millega nad tegelevad, siis tegelikult ei pruugi see vastamine alati nii lihtne ning ladus olla. Seega on oluline enne skautlusest rääkima minemist läbi mõelda, mis võiks olla oluline ja huvitav ka teistel teada ning kuidas sellest rääkida, et see kõigile ühtviisi arusaadav oleks.

Kui on tekkinud võimalus anda skautlust tutvustav teleintervjuu, siis on see kindlasti väärt kogemus ja suurepärane võimalus skautlust tutvustada. Intervjuud andev skaut esindabki tol hetkel kuulaja ja vaataja jaoks skautlust. Kuidas end paremini selleks väljakutseks ette valmistada, selleks mõned näpunäited. Lisaks võiks iga skautlusest rääkima mineja läbi lugeda ka TASTi poolt koostatud „Juhise skautluse tutvustamiseks“. Seal on infot skautluse ajaloo verstapostide kohta, skautide sümboli liilia ja sagedamini esitatavate küsimuste ja võimalike vastuste kohta.

Soovitused, mida saad teha enne intervjuud

 • Täpsusta teema ja kes veel intervjuus osalevad.
 • Kui kutsutakse saatesse – vaata enne sama saadet, et konteksti paremini tajuda.
 • Enne intervjuud pane enda jaoks kolme punktina kirja sõnumid tähtsuse järjekorras, mida tahad kindlasti edastada – võid hoida paberit spikrina peopesas intervjuu ajal.
 • Kui enne intervjuud on aega valmistuda, siis võid ajakirjanikul paluda öelda tema poolt esimesena esitatava küsimuse Sulle juba enne intervjuud ette.
 • Teleintervjuule mine kohale vähemalt 15 minutit varem ja võimalusel vaata enne intervjuu andmise koht üle.
 • Intervjuusid ei pea andma ainult juht, oluline on hea esineja – nt Terevisioonis on heade esinejate exceli tabel „hapukurgi“ hooajaks inimestest, kelle poole vahel saate algatusel pöördutakse.
 • Lapsi ei taheta väga eetrisse – noorteühendusi ei pea esindama ainult lapsed ja noored, seda võivad kindlasti teha ka täiskasvanud juhid.
 • Lühiintervjuud on parem anda pigem üksi kui mitmekesi.
 • Vormi võiks selga panna ainult juhul kui intervjuu on skautluse identiteedist. Kui jutt tegevusest, siis pigem midagi nooruslikku, nt ESÜ logoga T-särgid või mõni tavariietus, aga kindlasti kanda kaelarätti.
 • Provokatiivsete küsimuste puhul kuula need rahulikult ära – kui küsimus on täielik jama, võib vastata sarnases stiilis, nt küsimusele „mis probleem on organisatsioonis“ vastata „kas peab üldse probleem olema?“.

Soovitused intervjuuks

 • Püüa mitte anda intervjueerijale lühikesi ja kinniseid ühesõnalisi vastuseid.
 • Püüa vältida liigset üldistamist (võimalusel too välja konkreetsed näited skautlusest, enda kogemustest, rääkides mina-vormis).
 • Püüa mitte pidada liiga pikki mõttepause.
 • Püüa vältida parasiitsõnu, nt mida iganes.
 • Püüa ise mitte välja tuua asju, mida täpselt ei tea, võid sattuda ummikusse. Kui aga küsitakse valdkonnast, mida Sa täpselt ei tea, siis tuleb ka nii vastata – see on parem kui hämama hakata.
 • Mitmekesi koos olles püüa mitte teisest üle või teisele vastu rääkida (seda ei saa saate tegijad enamasi kasutada, mistõttu lõigatakse välja).
 • Püüa vältida liigset familiaarsust.
 • Negatiivsete sündmuste ise väljatoomisest tasub hoiduda.
 • Slängi kasutamine – hoiduda sõnadest, mida üldsus ei pruugi mõista.
 • Skautluse termineid kasutades lisa juurde ka selgitus, mille või kellega tegu nt hundud – meie kõige noorem vanuserühm 6-10aastased, jüripäev – skautide iga-aastane suurüritus, millega tähistame välihooaja algust jne.
 • Püüa intervjuu ajal mitte eemalduda kaamerast ja ka üksteisest.
 • Mõtle ürituse ootused, millest räägid, eelnevalt enda jaoks läbi.
 • Püüa mitte vaadata otse kaamerasse, vaid intervjueerijale otsa.
 • Kui küsitakse näidet, siis ei köida see kui öelda, et neid on palju – hea on tuua konkreetne näide, kõige parem midagi, mida oled ise kogenud.
 • Püüa jälgida kõne tempot – mitte rääkida liiga kiiresti või aeglaselt.
 • Kui ajakirjanik eksib veidi Sinu nimega, siis ei maksa ajakirjanikku parandada, kui midagi suuremat, siis võiks seda teha, kindlasti tuleb parandada, kui eksitakse mõne faktiga skautluse kohta.
 • Mitte vastata, et on minust pädevamaid inimesi sellele vastama kui küsimus puudutab oma organisatsiooni, sest antud hetkel oled Sina oma organisatsiooni esiandaja ja ekspert – kui täpselt ei tea, anna siis lihtsalt üldisem vastus.
 • Kui provokatiivsetes küsimustes esitatakse tugevad negatiivsed näited, siis võib ka vastata jõuliselt, nt väga huvitav väide, kust pärineb teie info.
 • Kui kannad vormi või muud sümboolikat, siis on hea kui vestluse ajal ka sellele viidata. nt märgile või kaelarätile, nii jääb see enam inimestele silma ja meelde.

Hea meeles pidada

 • Naerata.
 • Nalja tegemine ja erksus mõjuvad positiivselt.
 • Säilita rahu ja võta tempo maha (näiteks küsimuse kordamisega).
 • Too välja skautluse laiem kasu – näiteks täiskasvanute täiendõppe võimalus vabatahtlikele.
 • Kasuta isiklikku tasandit – mina-vormis rääkimine.
 • Kasuta konkreetseid näiteid, nt viimasest üritusest, millel osalesid või mille kohta tead piisavalt.
 • Julge ajakirjanikku parandada.
 • Ole asjalik.
 • Vasta mõttega täislausetega ja väljendudes selgelt.
 • Toomine välja sõnumid ja selged ootused.
 • Anna konkreetsed vastused ja täienda ennast.
 • Julge reageerida.
 • Ole vaba, loomulik.
 
suhtekorraldus/otsesuhtlus_ajakirjandusega.txt · Viimati muutnud: 2012/04/19 11:09 persoon kristi
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed