Tutvustustegevused

Tutvustustegevuste all mõeldakse mitteliikmetele skautluse olemuse tutvustamist. Tutvustustegevuse eesmärk võib olla väga erinev. Näiteks eesmärgiga leida uusi noori, uusi vabatahtlikke või ka nt. tutvustada kohalikule omavalitsusele oma tegevust.

Kuidas tutvustustegevus ESÜs toimib

Tutvustustegevusi ESÜs koordineerib tutvustus- ja avalike suhete töögrupp. Tugevalt soovitatav on, et kui piirkondlikku üksust kutsutakse skautlust tutvustama, antaks sellest eelnevalt teada laura(at)skaut.ee. Sedasi saame soovitada tegevusi, mida teha ning kindlustada, et skautlusest ühtne kuvand välja paistaks. Lisaks üksteise kogemustest õppides saame parandada skautluse tutvustustegevuste kvaliteeti.

Mida tutvustamiseks pidada

Levinumad skautluse tutvustamised:

 • messidel/laatadel nö. boksitegevustega
 • messidel/laatadel matkamängu või muu boksivälise aktiivse tegevusega
 • koolis ühele klassile tutvustades
 • koolis suuremale seltskonnale

Kus ja kellele tutvustada

Saades kutse tulla tutvustama tuleb esimese sammuna lähemalt tutvuda üritusega, kuhu tutvustama kutsutakse. Esimese reeglina ei tohi messi, laada, ürituse või institutsiooni, kes tutvustama kutsub, põhieesmärk minna vastuollu skautluse põhimõtetega. Messide puhul tuleb uurida, kes on teised messil end tutvustavad organisatsioonid. Siinkohal on oluline, et meid ühte punkti ei panda organisatsioonidega, kelledest me mõne olulise tunnusena eristume. Näiteks: kui messile on kutsutud end tutvustama ainult selgelt poliitilised organisatsioonid ning ESÜ, siis tuleks tutvustamisest keelduda, kuna messikülastaja suure tõenäosusega tembeldaks ka skautlust selle tulemusel poliitiliseks. Kui aga messil on lisaks ESÜle poliitilised noorteorganisatsioonid NING mitmed teised mittepoliitilised noorteühendused, on kõik meile sobiv, kuna messikülastaja saab aru, et rõhk on noorteühendustel, milledest mõned on poliitilised ja teised mitte.

Sama asja tuleb jälgida ka paigutusega messil. Mõnikord jaotavad messi korraldajad liigendatud ruumi korral ühed organisatsioonid eraldi korrusele või eraldi nurka. Sellisel juhul tuleb täpselt samamoodi jälgida, et meid selgelt ei pandaks ühte punti AINULT organisatsioonidega, kelledel on ühine tunnus, millest me eristuda püüame.

Teine põhimõte, mida jälgida tuleb on, et meid ära ei kasutataks. Näiteks kui on palgatud üritusturundusfirma mõnele asutusele suvepäevi korraldama ning siis see üritusturundusfirma kutsub meid vabatahtlikuna noorteprogrammi läbi viima. Sellisel juhul üritusturundusfirma teeniks meie pealt omale kasumit. Kuna ESÜ põhitegevusala ei ole tutvustustegevustel käimine, tasub selliseid olukordi vältida. Teine analoog on tasulised erapäevahoiud, kes kutsuvad enda juurde, et päeval tund-kaks-kolm lastega mängida. Sellisel juhul on sisuliselt tegu sama näitega. Ehk siis sõnastatult on põhimõte, mida jälgida järgnev: me ei küsi tutvustamise eest raha, kuni keegi meie tutvustama tulekust endale raha ei teeni.

Millised tegevusi teha

Tegevustele mõeldes tuleb esimese asjana mõelda, mis on tutvustamise eesmärk ning kellele me tutvustame, kes on meie sihtgrupp. Sellest lähtuvalt tulevad ka tegevused. Ehk siis mõtle läbi, kas soovid leida uusi hundusid/skaute või uusi täisealisi vabatahtlikke. Samamoodi nagu skautluses toimub põhitegevus salkades on ka tutvustustegevustes eelistatud väikesed seltskonnad. Ehk siis kui kooli kutsutakse skautlust tutvustama, on eelistatud väiksemale seltskonnale tutvustamine, mitte tervele kooliastmele (u. 300 inimest). Täpselt samamoodi nagu põhitegevuses on meil üheks juhtlauseks õppimine läbi tegevuse kehtib see ka tutvustustegevuste kohta.

Näidistegevusi

Ökoloogilise jalajälje arvutamine Tegevus sobib nii noorte kui vabatahtlike leidmiseks. Tegevust saab huviline üksi teha. Tegemist on WOSMi keskkonnamapist pärit ökoloogilise jalajälje arvutamisega. Olemas on küsimuskaardid vastusevariantidega. Iga vastusevariandi juures on kirjas, kas võtma peab punase, kollase või rohelise kaardi. (Punane on suurim, roheline väikseim). Olles kõikidele kaartidele vastanud, jääb kätte küsimuskaartide arvuga võrdne arv värvilisi kaarte. Neid laiali laotades saab visuaalse pildi vastaja ökoloogilisest jalajäljest. Kõik vahendid on olemas tutvustusvahendite kotis. Selle tegevuse juurde saab rääkida, et skautlus on rahvusvaheline liikumine ning et skaudid hoolivad keskkonnast ning teevad oma parima, et keskkonnaprobleeme lahendada.

Meeskondlik memory Tegevus sobib nii noorte kui vabatahtlike leidmiseks. Tegevuse jaoks on vaja kahte kaheliikmelist meeskonda. Mäng käib tavalise „memory“ mängu põhimõttel. Mängitakse ühelt poolt värviliste kartongidega. Ainus erinevus on, et igat värvi kaarte on 3. Mängu käigus pööratakse ruudustikuna maha laotud tagurpidi värvilisi kaarte ümber. Ühe käigukorra jooksul saab pöörata 2 kaarti. Kui pööratud 2 kaarti on erinevat värvi, pannakse nad tagasi mängulauale, värviline pool vastu maad. Kui pööratud kaks kaarti on sama värvi, saab õiguse pöörata ka kolmanda. Kui seejärel kolm kaarti on sama värvi, korjatakse need mängulaualt ära ning meeskond saab punkti. Kui kolmas kaart on esimesest kahest teist värvi, keeratakse kõik 3 avatud kaarti tagasi tagurpidi. Meeskondlikult võib mängida nii, et kordamööda mõlema meeskonna mõlemad mängijad pööravad kaarte või nii, et üks meeskond mängib kui üks inimene. Ehk siis kahekesi ühe mängukorra ajal pööravad koos mõeldes kaarte. Selle tegevuse juurde saab rääkida, et skautlus arendab tegutsemist meeskonnas.

„Mis looduskatastroof olen mina?“ Tegevus sobib taaskord kõigile. Vaja on vähemalt 4-liikmelist seltskonda. Seltskonnast igaüks saab seljale ühe looduskatastroofi pildi ja hakkab küsima jah/ei küsimusi teistelt mängijatelt oma pildi kohta. Selle juurde saab rääkida skautluse loodussõbralikkusest ning panusest ühiskonda.

Meeskonnaharjutused Iga sihtgrupiga saab teha meeskonnatööd arendavaid mänge.

 • „Pakusüsteem“ või teise sõnaga „miini ülesanne“ - 4 nööriga on puude vahele seotud 4 nööriga kontrollitav konks, millega maha laotatud aasadega pakud tuleb üksteise otsa tõsta.
 • Toikamäng - u. 1-1,5 m jäme puuoks, kuhu on külge seotud erinevatesse suundadesse minevad nöörid. Seltskonnast igaüks hoiab ühte nööri kinni (puuoksa ennast ei puutu keegi). Niiviisi kamba peale puuoksa kontrollides tuleb maha joonistada ring/ruut/… . See tegevus sobib ainult õues tegemiseks, kus võib maha jooni kraapida.

Hundude, skautide leidmiseks sobivad hästi kõik tuntud lastemängud. Siinkohal saab mõelda koonduse tegevustele. Selliste mängudega on hea, kui kaasad ka oma üksuse hundud/skaudid, et uuel huvilisel oleks seltskonda, kellega mängida.

Soovi korral võib lasta proovida lahendada salakirju. Mõned salakirjad koos võtmega on olemas tutvustustegevuste kotis. Kuid salakirjad ei peaks olema domineeriv tegevus.

Ajakiri „Eesti Skaut“ Tutvustustegevustele on hea võtta kaasa ka ajakirju „Eesti Skaut“. Ajakirjade abil saavad huvilised paremini aimu, mis see siis täpselt on, mida me teeme ning ühtlasi ka mida me arvame. Ajakirjadega on hea võtta kaasa mitu erinevat numbrit, et saaks laiemat ülevaadet anda. Ajakirju ei tohi kindlasti jagada nagu lendlehti. Ajakirja pakume neile, kes tulevad ning näitavad skautluse vastu üles huvi. Ajakiri on tutvustamise vahend. Soovitatav on ajakirja kõigepealt koos huvilisega lapata ning siis artiklitest ise olulisim välja tuua. Pärast seda, kui huvilisele on ajakirja üldine ülevaade antud, on võimalus tal ajakiri koju kaasa võtta ning kodus veel täpsemalt uurida. Ajakirjaga pööra tähelepanu ka ajakirja alguses olevale nurgale, kus on ESÜ üldkontaktid kirjas.

Vabatahtlike leidmine tutvustustegevuse käigus Skautlusesse ootame alati juurde vabatahtlikke. Vabatahtlikud on võimalus tegevust arendada ning olemasolevate juhtide koormust vähendada. Vabatahtlikke ei otsi me ainult noortejuhtideks. Skautlust tutvustades tuleb huvilistele näidata erinevaid võimalusi skautlusesse panustamiseks. Selle abistamiseks on olemas nimekiri rollidest. See nimekiri on tutvuttusvahendite seas olemas. NB! Seda nimekirja ära huvilisele näita. See on ainult selleks, et tutvustamiseks end kurssi viia.

Tutvustamisele võta kaasa tühi tabel, kuhu huvilised end kirja saavad panna. Sinna tabelisse saavad nad märkida, kas on valmis aitama ühe korra või mitu, mis valdkondades nad on valmis aitama jne. Oluline on siinkohal ka teada ja vajadusel öelda:

 • me oleme õnnelikud nii ühekordse kui pikaajalise abi üle
 • skautlusesse võib vabathtlikuna panustada ka mitteliikmena
 • vabatahtlike kontaktid lisatakse vabatahtlike postiloendisse, kuhu aeg-ajalt saabuvad konkreetsed pakkumised, kuhu me abi ootame
 • vabatahtlikel ei ole ülemist vanusepiiri

Matkamäng Mõnes olukorras võidakse meilt oodata tutvustamist läbi matkamängu. Sel juhul tuleb sõnumid ning tutvustustegevused ühendada matkamängu kontrollpunktidega. Tutvustamisolukorras matkamängu tehes tuleb see kindlasti teha pigem lühem ning põhirõhuga tegevuspunktidel. Tutvustamise eesmärgiga matkamängus oleks hea keskenduda punktidele, mis pakuvad õppimist läbi tegevuse, seiklust, elamusi. Kuid kindlasti mitte liiga ekstreemsusi. Kui esimese kontaktina skautlusega pannakse huviline sööma tigusid ning tegema isetehtud filtrist läbilastud veest süüa, võib see skautlusest anda väära pildi.

Tutvustamise ettevalmistamine

 • Tee kindlaks messi/tutvustuskoha eesmärk, veendu selle sobivuses ESÜ eesmärkidega.
 • Tee kindlaks tutvususe üldine sihtrühm, kellele tegevust tahetakse pakkuda.
 • Mõtle läbi, kellele täpsemalt soov skautluse tutvustamisega silma hakata.
 • Uuri järgi, kas tutvustamise eest küsitakse või tahetakse raha anda või toimub see vabatahtlikkuse alusel.
 • Mõtle, mida tutvustamiseks vaja on toolide-laudade osas. Uuri korraldajatelt, kas midagi on ka nende poolt. (NB! Mõnikord on toolid-lauad tasulised). Variant on ka kasutada lebomatte ning teha tutvustamine nö. lõkke ümber istumise formaadis. Või matkatoolidega.
 • Välitingimustes tutvustamisega tuleb välja selgitada telgi küsimus. Mõned korraldajad juba teavad, et ESÜl on omad välitelgid. Ning paluvad tulla oma telgiga. Kogemusest lähtudes on taoliste ürituste korraldajad väga tihti tegelikult eelarves juba arvestanud sellega, et nad ise igale osalejale katusealuse peavad pakkuma. Seda tuleb siis neilt ka paluda. Oma telgiga minek võib lihtsalt tuua kaasa rohkem probleeme, kui asi väärt on (nt. linnakeskkonnas ei tohi vaiu maasse lüüa, kuid ilma vaiade maasse löömiseta, läheb telk lendu või et telk päris igasse autosse ei mahu - kes viib, kes toob, kes aitab püsti panna).
 • Vastavalt sihtrühmale mõtle välja tegevused ning tegevusteks vajaminevad vahendid. Uuri, kas ja mida saab ESÜ tutvustustegevuste vahenditest laenata.
 • Otsi tutvustajad. (Kui teatad tutvustama minekust laura(at)skaut.ee, siis sealt võib vajadusel ka tutvustajate leidmisega abi saada :)) Soovitatav on, et ühe tutvustaja koormus on 1-2 tundi päevas. Kui piirkonnas on ka venekeelseid üksuseid, on hea ka nende esindajad kutsuda, et oleks kahes keeles tutvustajaid.
 • Kui tutvustajatele tähendab tutvustama tulek terve päeva pühendamist, mõtle ka toitlustamisele. Mõnikord annavad ürituse üldkorraldajad igale kohale tulnud organisatsioonile juua. Mõnikord korraldatakse soodustingimustel söömine - see kõik tuleb järgi uurida.
 • Kui tutvustamise käigus kogunes huviliste nimekiri, kes skautlusesse oleks valmis panustama, toimeta need ESÜ kontorisse. Kui tulid piirkondlikud huvilised, kellele on oma üksuses pakkuda tegevust, siis tee seda.
 • Vasta tagasiside küsimustele tutvustamise kohta, et edaspidi skautluse tutvustamised veel paremad saaksid olla.
 • NB! Kui laenasid tutvustamiseks ESÜ kontorist vahendeid, siis veendu, et tagastades ei oleks nende juurde ununenud teiste organisatsioonide/asutuste reklaame või muid asju, mida skautluse tutvustamiseks vaja ei ole.

Ohukohtade ennetamine

 • Kui lähed üksi tutvustama, palu kindlasti, et keegi, kes lastele on tuttav ning kellele lapsed on tuttavad, oleks kaasas. Ta oleks Sinu abiline, kes aitab lastega hakkama saada.
 • Uuri võimalikult palju eelnevalt koha kohta, kuhu tutvustama lähed. Ükskord oli juhus, kus unustati mainida, et noored, kellele tutvustama oodati, on läbisegi norm-intellektiga, keskmise, raske ja sügava vaimse puudega. Sellisel juhul probleem seisnes ainult selles, et ei olnud võimalust selleks ette valmistuda. Puudega noored on täpselt samamoodi skautlusesse oodatud. Lihtsalt nendele tutvustades peab eelnevalt olema ettevalmistunud.

Millest ja kuidas rääkida

Loe kindlasti läbi „Juhis skautluse tutvustamiseks“. Enne tutvustama minekut tee endale selgeks, miks Sa seal oled. Ehk siis mõtle endale valmis vastus, kui keegi huvilistest tuleb küsima „Miks te siin olete ja mida teete?“

Näidisvastuseid:

Mõtete raja puhul: „Oleme siin selleks, et argipäeva kiirete toimetuste kõrvalt väärtustele tähelepanu pöörata ning ilusaid mõtteid mõelda. Lisaks tutvustame seeläbi ka skautluse väärtusi“. Vabatahtlike leidmisele suunatud messi korral: „Oleme siin selleks, et näidata, mida teevad vabatahtlikud Eesti Skautide Ühingus ning tutvustame võimalusi ka ise skautlusesse panustada“.

Tutvustusüritusel skautlusest rääkides tasub tugineda materjalile „Juhis skautluse tutvustamiseks“, kus on välja toodud mõned juhtmõtted:

 • skautlus on avatud kõigile noortele
 • skautlus - teadmised kogu eluks
 • tegutsemine/õppimine läbi mängu ja seikluste
 • skautlus on kandvate traditsioonidega rahvusvaheline noorteliikumine
 • skautluses täiskasvanuna - panusta ühiskonda vabatahtlikuna
 • skaudid muudavad maailma paremaks.

Kõikide punktide sõnumite sisu peaks huviline saama ise näha/kogeda. Näiteks:

 • skautlus on avatud kõigile noortele - kutsu tutvustama ka mõni venekeelsest üksusest pärit noor.
 • skautlus - teadmised kogu eluks - pärast tehtud tegevusi pööra tähelepanu nendest mängudest saadud teadmistele. Või pööra „Eesti Skaudi“ artiklite näitel tähelepanu õpimomendile.
 • tegutsemine/õppimine läbi mängu ja seikluste - sellest saabki rääkida läbi aktiivsete mängude, mida tutvustamisel tehakse.
 • rahvusvaheline noorteliikumine - kui teed ökoloogilise jalajäle arvutamist saad pöörata tähelepanu, et see on Skautide Maailmaorganisatsiooni poolt välja töötatud ning sama materjaliga arvutavad skaudid üle maailma oma ökoloogilist jalajälge. Samuti kui kasutad tutvustamisel WOSMi postkaarte illustreeriva materjalina, saad nende najal rahvusvahelisusele tähelepanu pöörata.
 • skautluses täiskasvanuna - panusta ühiskonda vabatahtlikuna - siinkohal peaksid olema teadlik erinevatest rollidest, mida vabatahtlikuna teha saad. Selgitades erinevaid rolle, kuhu me vabatahtlikke otsime, annad ka ülevaate, mida skautlusega korda saadame. Samuti on siin abi ajakirjast.
 
suhtekorraldus/tutvustustegevused.txt · Viimati muutnud: 2012/04/24 14:54 persoon laura
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed